Vedtægter for Åbenrå dartklub

§ 1
Klubbens navn er Aabenraa Dartklub og er hjemmehørende i Aabenraa kommune.
§ 2
Klubbens formål er at spille dart, udvikle kendskabet til dartspillet og dets regler, samt at skabe en bred forståelse for dart i almindelighed, inden for Dansk Dart Unions regler og vedtægter. Derudover er det klubbens intension, at fremme det enkelte medlems - og fælledsskabets trivsel og velvære.
§ 3
Klubben skal søge optagelse i Dansk Dart Union.
§ 4
Klubbens bestyrelse skal bestå af mindst 5 medlemmer, dog max 7, Formand, næstformand, kasserer og op til 4 menige medlemmer. Derudover kan der vælges 1 - 2 suppleanter.
§ 4.1
Formand og 2 medlemmer er på valg i ulige år. Næstformand, kasserer og 2 medlemmer er på valg i lige år. Suppleanter er på valg hvert år.
§ 4.2
Suppleanter indtræder i bestyrelsen, såfremt et medlem forlader bestyrelsen i utide, og vil være på valg på næste ordinære generalforsamling.
§ 4.3
Der vælges en revisor, som er på valg i ulige år. Revisoren skal gennemgå regnskabet årligt og bekræfte gennemgangen med en underskrift.
Regnskabsperioden følger kalenderåret.
§ 4.4
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
§ 4.5
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift og ledelse af klubben. Bestyrelsen skal godkende referaterne af klubbens møder med deres underskrift.
§ 4.6
Medlemmer i klubben med licenskort betaler fuldt kontingent. Licenskortet er inkluderet i kontingentet. Medlemmer i klubben uden licenskort, betaler mindre i kontingent. Det samme gælder ved passivt medlemsskab. Beløbene fastsættes af bestyrelsen.
§ 4.7
Bestyrelsen forbeholder sig ret til ved nyankomne, som ønsker at blive medlem af klubben, at beslutte om der kan opnås medlemskab. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet overtræder klubbens vedtægter eller på anden måde har optrådt uansvarligt.
§ 4.8
Beslutninger i bestyrelsen afgøres med enkelt flertal. Ved stemmelighed tæller Formandens stemme dobbelt.
§ 5
Der skal afholdes en ordinær generalforsamling årligt i januar / februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.
§ 5.1
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
§ 5.2
Dagsorden for generalforsamlingen :
Valg af ordstyrer.
Formandens beretning, herunder godkendelse af samme.
Kassererens beretning, herunder regnskab og budget og godkendelse af samme.
Valg til bestyrelsen.
Indkomne forslag.
Evt.
§ 5.3
Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsinstans uanset antallet af fremmødte.
§ 5.4
Kun klubbens medlemmer er valgbar og har stemmeret. Min alderen er det år man fylder 16.
§ 5.5
Afstemningerne afgøres med enkelt flertal.
§ 5.6
Ændringer af klubbens vedtægter kan kun ske på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
§ 5.7
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Ikke fremmødte medlemmer kan vælges hvis de mundtligt eller skriftligt har tilkendegivet at de står til rådighed.
§ 5.8
Bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der indkaldes med samme varsel som beskrevet under § 5.
§ 5.9
Det godkendte årsregnskab skal underskrives ved generalforsamlingen af den valgte ordstyrer.
§ 6
Enhver kan søge om optagelse i Aabenraa Dartklub.
§ 6.1
Nye medlemmer får 3 mdr. gratis prøvetid. Dog får tidligere medlemmer og tilgang fra andre klubber kun 1 måned.
§ 6.2
Det er det enkelte medlems pligt at sætte sig ind i klubbens og Dansk Dart Unions love og vedtægter.
§ 6.3
Det er ethvert medlems pligt at bidrage med hjælp til den daglige drift og vedligeholdelse / rengøring af klubbens lokaler.
§ 7
Aabenraa Dartklub kan ikke opløses.
§ 7.1
Hvis klubben er nødsaget til at indstille sin klubvirksomhed, skal klubmidlerne indsættes på en lukket konto, indtil der igen er basis for en dartklub i Aabenraa.
§ 7.2
Den på dette tidspunkt siddende formand, næstformand og kasserer som administrerer kontoen.

Aabenraa Dartklub
Frueløkke 10-12 kld
6200 Aabenraa

Redigeret d. 11/03-2004
Redigeret d. 18/03-2010
Redigeret d. 22/03-2011
Redigeret d. 25/03-2014 
   

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 12:52

Dit websted er meget nyttigt

---------------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
19.02 | 14:25

Do you need Finance?
Are you looking for Finance?
Are you looking for a money to enlarge your business?
We help individuals and companies to obtain loan for business
expanding and to setup a new business ranging any amount. Get a loan at affordable intere

...
12.02 | 08:36

Do You Need Personal/Business Loan At 3%? If Yes contact us for more info Email: ibrahim.mueenloanfirm@gmail.com
FILL AND RETURN.
Name: ===
Amount needed: ===
Duration: ==
Country: ==
Purpose: ===
Mobile phone number: ==
contact number:+918130447108
EMAIL

...
19.01 | 07:13

Do You Need Personal/Business Loan At 3%? If Yes contact us for more info Email:
housingfinance247@gmail.com

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE